Thông tư 35/2010/TT-BCA

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 35/2010/TT-BCA
Cơ quan ban hành BỘ CÔNG AN
Ngày ban hành 11/10/2010
Trích yếu quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm.
Người ký ĐẠI TƯỚNG LÊ HỒNG ANH
Ngày hiệu lực 25/11/2010
Công báo 603 + 604
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định về cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 50/2014/TT-BCA
  • Ngày ban hành: 24/10/2014
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 66/2014/TT-BCA
  • Ngày ban hành: 16/12/2014
  • Ngày có hiệu lực: 06/02/2015
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 04/2014/TT-BCA
  • Ngày ban hành: 21/01/2014
  • Ngày có hiệu lực: 10/03/2014