Văn bản hợp nhất 34/VBHN-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 34/VBHN-BTC
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 26/06/2019
Trích yếu hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực
Công báo 523 + 524
Văn bản liên quan