Thông tư 34/2019/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 34/2019/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 11/06/2019
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.
Người ký HUỲNH QUANG HẢI
Ngày hiệu lực 29/07/2019
Công báo 523 + 524
Văn bản liên quan