Thông tư 34/2016/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 34/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 26/02/2016
Trích yếu công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia.
Người ký NGUYỄN HỮU CHÍ
Ngày hiệu lực 10/04/2016
Công báo 283 + 284
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2016/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 26/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/04/2016
Văn bản dẫn chiếu

quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/2015/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 04/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 21/09/2015

quy định mua sắm tài sản, hàng hóa trong Công an nhân dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 57/2016/TT-BCA
 • Ngày ban hành: 31/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2017