Nghị định 34/2016/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 34/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 14/05/2016
Trích yếu quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Công báo 365 + 366, 367 + 368
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 80/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2017/TT-VPCP
 • Ngày ban hành: 31/03/2017
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về Công báo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 100/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2010

về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013