Quyết định 3340/QĐ-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 3340/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành 03/12/2014
Trích yếu về việc đính chính Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007.
Người ký TRẦN VĂN TÙNG
Ngày hiệu lực 03/12/2014
Công báo 1067+1068
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 20/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 26/02/2013
  • Ngày có hiệu lực: 20/04/2013

về Công báo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 100/2010/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 28/09/2010
  • Ngày có hiệu lực: 15/11/2010
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 13/2010/TT-BKHCN
  • Ngày ban hành: 30/07/2010
  • Ngày có hiệu lực: 13/09/2010