Thông tư 33/2019/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 33/2019/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 10/06/2019
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 01/08/2019
Công báo 515 + 516
Văn bản liên quan