Thông tư 33/2017/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 33/2017/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 20/04/2017
Trích yếu quy định chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.
Người ký HUỲNH QUANG HẢI
Ngày hiệu lực 16/06/2017
Công báo 353 + 354
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 23/12/2013
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 26/2015/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 08/07/2015
  • Ngày có hiệu lực: 25/08/2015