Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 33/2017/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 29/12/2017
Trích yếu hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội.
Người ký ĐÀO HỒNG LAN
Ngày hiệu lực 12/02/2018
Công báo 155 + 156
Văn bản liên quan