Thông tư 33/2011/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 33/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 14/03/2011
Trích yếu sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 01/05/2011
Công báo 159 + 160
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 198/2016/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 08/11/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017