Thông tư 328/2016/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 328/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 26/12/2016
Trích yếu hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
Người ký TRẦN XUÂN HÀ
Ngày hiệu lực 15/02/2017
Công báo 73 + 74
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 163/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

Luật ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 25/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

luật xử lý vi phạm hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2012
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2016

hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 153/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 105/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 07/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2014

quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 184/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 99/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 13/08/2016

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2013

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2015

hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2014/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 31/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2015

quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/2017/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/02/2017
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 85/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: