Thông tư 32/2014/TT-NHNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 32/2014/TT-NHNN
Cơ quan ban hành NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Ngày ban hành 18/11/2014
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.
Người ký NGUYỄN ĐỒNG TIẾN
Ngày hiệu lực 25/11/2014
Công báo 1031+1032
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2013

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 08/08/2010

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 04/04/2013
 • Ngày có hiệu lực:

về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 61/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 21/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 21/08/2014

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 16/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

Luật Các tổ chức tín dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 16/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản dẫn chiếu

về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 188/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2014

hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2013/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 15/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2013

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 25/2016/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 29/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2016

hợp nhất Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 44/VBHN-NHNN
 • Ngày ban hành: 10/08/2016
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2013/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 15/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2013