Thông tư 32/2010/TT-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 32/2010/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 17/06/2010
Trích yếu quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón.
Người ký BÙI BÁ BỔNG
Ngày hiệu lực 01/08/2010
Công báo 384 + 385
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 79/2011/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 14/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 29/12/2011

quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2015/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 15/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 28/01/2016
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2012/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 31/10/2012
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/2011/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 06/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 21/05/2011