Thông tư 32/2010/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 32/2010/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 11/10/2010
Trích yếu quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải.
Người ký HỒ NGHĨA DŨNG
Ngày hiệu lực 25/11/2010
Công báo 612 + 613
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 58/2013/TT-BGTVT
  • Ngày ban hành: 30/12/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2014
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BGTVT ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 21/2012/TT-BGTVT
  • Ngày ban hành: 26/06/2012
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2012