Thông tư 32/2010/TT-BCT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 32/2010/TT-BCT
Cơ quan ban hành BỘ CÔNG THƯƠNG
Ngày ban hành 30/07/2010
Trích yếu quy định hệ thống điện phân phối.
Người ký ĐỖ HỮU HÀO
Ngày hiệu lực 15/09/2010
Công báo 491+ 492
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 33/2014/TT-BCT
  • Ngày ban hành: 10/10/2014
  • Ngày có hiệu lực: 25/11/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định hệ thống điện phân phối.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 39/2015/TT-BCT
  • Ngày ban hành: 18/11/2015
  • Ngày có hiệu lực: 18/01/2016