Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 31/VBHN-BTC
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 11/06/2019
Trích yếu hợp nhất Thông tư hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
Người ký HUỲNH QUANG HẢI
Ngày hiệu lực
Công báo 497 + 498
Văn bản liên quan