Nghị quyết 31/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 31/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 18/08/2010
Trích yếu ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ giai đoạn 2010 - 2015 thực hiện Kết luận số 44- KL/TW ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình".
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 18/08/2010
Công báo 519 + 520
Văn bản liên quan