Thông tư 31/2016/TT-BXD

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 31/2016/TT-BXD
Cơ quan ban hành BỘ XÂY DỰNG
Ngày ban hành 30/12/2016
Trích yếu quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư.
Người ký ĐỖ ĐỨC DUY
Ngày hiệu lực 15/02/2017
Công báo 153 + 154
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 62/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 25/06/2013
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2013

Luật nhà ở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 65/2014/QH13
  • Ngày ban hành: 25/11/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015