Quyết định 31/2016/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 31/2016/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 05/08/2016
Trích yếu quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên quốc phòng.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 10/10/2016
Công báo 873 + 874
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 33/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2014

quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2011

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật Thanh tra.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 56/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 72/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 27/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
Văn bản dẫn chiếu

ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2014/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 24/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 16/03/2014

quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2014/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 11/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 28/04/2014