Thông tư 304/2016/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 304/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 15/11/2016
Trích yếu ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Công báo 67 + 68, 69 + 70
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật phí và lệ phí.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 25/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

về lệ phí trước bạ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 140/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 177/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 149/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 301/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017