Thông tư 30/2011/TT-NHNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 30/2011/TT-NHNN
Cơ quan ban hành NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Ngày ban hành 28/09/2011
Trích yếu quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Người ký NGUYỄN ĐỒNG TIẾN
Ngày hiệu lực 01/10/2011
Công báo 525 + 526
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 16/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

Luật Các tổ chức tín dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 16/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản dẫn chiếu

về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 24/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 24/02/2011
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2011/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 03/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 03/03/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/2012/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 21/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 24/12/2012
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2012/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 12/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 13/03/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2012/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 10/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 11/04/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng" chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/2012/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 25/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 28/05/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2012/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 08/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2012