Đính chính 2900/ĐC-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Đính chính
Số, ký hiệu 2900/ĐC-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 15/08/2012
Trích yếu Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp.
Người ký TẠ ĐÌNH THI
Ngày hiệu lực 15/08/2012
Công báo 615 + 616
Văn bản liên quan