Thông tư 29/2018/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 29/2018/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 26/12/2018
Trích yếu ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.
Người ký LÊ CÔNG THÀNH
Ngày hiệu lực 11/02/2019
Công báo 183 + 184, 185 + 186, 187 + 188
Văn bản liên quan