Quyết định 29/2018/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 29/2018/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 16/07/2018
Trích yếu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 30/08/2018
Công báo 813 + 814
Văn bản liên quan