Thông tư 29/2016/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 29/2016/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 12/10/2016
Trích yếu quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.
Người ký NGUYỄN LINH NGỌC
Ngày hiệu lực 28/11/2016
Công báo 1203+1204
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 40/2016/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 15/05/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 21/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 04/03/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 82/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 25/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016