Thông tư 29/2016/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 29/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 23/02/2016
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-BTC ngày 19/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 09/04/2016
Công báo 227 + 228
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 23/12/2013
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân. Thông tư số 33/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 của Bộ Tài chính quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 32/2013/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 19/03/2013
  • Ngày có hiệu lực: 19/03/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 201/2016/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 09/11/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017