Nghị định 29/2016/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 29/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 21/04/2016
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2007/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2007 quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 06/06/2016
Công báo 311 + 312
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 76/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 19/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật Công an nhân dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 73/2014/QH13
  • Ngày ban hành: 27/11/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
Văn bản dẫn chiếu

hợp nhất Nghị định quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 04/VBHN-BCA
  • Ngày ban hành: 27/07/2016
  • Ngày có hiệu lực: 27/07/2016