Thông tư 29/2013/TT-BCT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 29/2013/TT-BCT
Cơ quan ban hành BỘ CÔNG THƯƠNG
Ngày ban hành 13/11/2013
Trích yếu quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương.
Người ký LÊ DƯƠNG QUANG
Ngày hiệu lực 01/01/2014
Công báo 937 + 938
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 05/04/2012

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 95/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2012

Luật Thanh tra.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 56/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn về màu sắc, chất liệu, quy cách và quản lý, sử dụng trang phục của thanh tra viên, cán bộ thuộc các cơ quan Thanh tra Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2010/TT-TTCP
 • Ngày ban hành: 16/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 30/08/2010
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2016/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 10/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 25/09/2016