Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 28/VBHN-BTC
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 09/05/2019
Trích yếu hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.
Người ký HUỲNH QUANG HẢI
Ngày hiệu lực
Công báo 459 + 460
Văn bản liên quan