Luật 28/2018/QH14

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 28/2018/QH14
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI
Ngày ban hành 15/06/2018
Trích yếu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.
Người ký NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Ngày hiệu lực 01/01/2019
Công báo 777 + 778
Văn bản liên quan