Thông tư 28/2017/TT-BTTTT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 28/2017/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Ngày ban hành 07/11/2017
Trích yếu ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ”.
Người ký TRƯƠNG MINH TUẤN
Ngày hiệu lực 01/07/2018
Công báo 843 + 844
Văn bản liên quan