Thông tư 28/2016/TT-BXD

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 28/2016/TT-BXD
Cơ quan ban hành BỘ XÂY DỰNG
Ngày ban hành 15/12/2016
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Người ký ĐỖ ĐỨC DUY
Ngày hiệu lực 01/02/2017
Công báo 73 + 74
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2013

quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 79/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Văn bản dẫn chiếu

Luật kinh doanh bất động sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 66/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 25/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
Văn bản dẫn chiếu

ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2016/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 15/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 02/04/2016
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2015/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 30/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2016

quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2015/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 30/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 16/02/2016