Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 28/2014/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Ngày ban hành 31/12/2014
Trích yếu quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Người ký HOÀNG TUẤN ANH
Ngày hiệu lực 01/03/2015
Công báo 365 + 366
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 79/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 05/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 86/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 29/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2013

về hoạt động mỹ thuật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 113/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 02/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2013

quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 187/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/02/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 02/09/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu thể thao.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA
 • Ngày ban hành: 18/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2013

quy định loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2012/TT-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 28/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 98/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 06/11/2010

hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL
 • Ngày ban hành: 25/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2016