Quyết định 28/2014/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 28/2014/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 07/04/2014
Trích yếu quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/06/2014
Công báo 449 + 450
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 137/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
Văn bản dẫn chiếu

về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/CT-BCT
 • Ngày ban hành: 22/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 22/04/2014

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014

quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/2014/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 30/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2014

hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” vay vốn Ngân hàng Thế giới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 22/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 06/11/2014

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về Biểu giá bán lẻ điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 268/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 23/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 23/02/2011