Nghị định 28/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 28/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 04/04/2013
Trích yếu quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 27/05/2013
Công báo 193 + 194
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 14/2012/QH13
  • Ngày ban hành: 20/06/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 28/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 10/04/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012