Nghị định 28/2012/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 28/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 10/04/2012
Trích yếu quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/06/2012
Công báo 343 + 344
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Người khuyết tật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 51/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 17/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 27/05/2013

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 213/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 30/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 41/2014/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2015

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 17/02/2014

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 136/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLTBYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2014/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 141/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/11/2014

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 99/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2012

hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2016

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 250/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản dẫn chiếu

quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 98/2017/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2017
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2017
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2012/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 12/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 113/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016