Thông tư 28/2011/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 28/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 28/02/2011
Trích yếu hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 28/02/2011
Công báo 173 + 174, 175 + 176, 177 + 178, 179 + 180, 181 + 182
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn xác định tiền thuê đất đối với đất trồng cây cao su.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 216/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2013

quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 223/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 07/02/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 226/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí BOT và trạm chuyển giao quyền thu phí.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 233/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thấm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 185/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2014

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí qua phá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 25/02/2013

quy đinh phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 25/04/2013

hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 30/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 02/05/2013

quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân. Thông tư số 33/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 của Bộ Tài chính quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 19/03/2013

về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 37/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 42/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2013

quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch cấp giấy phép lái tàu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/06/2013

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cầu Rác, Quốc lộ 1A, tỉnh Hà Tĩnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2013

hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 78/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 07/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 22/07/2013

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT
 • Ngày ban hành: 15/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép vận tải thủy

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 103/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 95/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/09/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 112/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng, đĩa hình có chương trình; phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 121/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn; lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 122/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 123/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2013

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 127/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đại Ngãi (thuộc Cụm phà Vàm Cống).

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 131/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2013

quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 132/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2013

hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 26/03/2011

hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 141/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 30/11/2013

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 151/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 149/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 16/12/2013

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 159/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực đăng kiểm tàu biển, công trình biển; phí đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, an ninh tàu biển, công trình biển và phí phê duyệt, kiểm tra, đánh giá và chứng nhận lao động hàng hải thuộc phạm vi giám sát của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 165/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 170/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 06/01/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 174/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2014

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 104/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 26/08/2011

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 114/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 28/09/2011

hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quoc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 120/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2011

hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 128/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

quy định mức thu phí tham quan di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 127/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 24/10/2011

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 129/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2011

hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 152/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 158/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 170/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 09/01/2012

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 174/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2012

quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 180/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2012

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 182/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2012

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 195/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2012

hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012

quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012

hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2012/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 19/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2012

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 07/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 07/02/2012

hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 02/04/2012

hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 33/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2012

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 70/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 03/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2012

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 73/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2012

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 77/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2012

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 93/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/07/2012

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 95/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2012

hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu-Di-lân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 02/08/2012

quy định một số nội dung chi, mức chi trong hoạt động triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2012

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 107/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2012

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tham quan tại các Vườn quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon và Cát Tiên.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 126/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 07/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2012

quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 133/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 13/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2012

hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 140/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 05/10/2012

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí Chứng minh nhân dân mới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 155/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2012

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2012

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Hải dương học.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 158/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2012

hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 164/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2012

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 176/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2012

hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 177/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2012

quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 187/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 07/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 197/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2013

quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012