Thông tư 28/2010/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 28/2010/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 13/09/2010
Trích yếu quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ.
Người ký HỒ NGHĨA DŨNG
Ngày hiệu lực 28/10/2010
Công báo 572
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 38/2014/TT-BGTVT
  • Ngày ban hành: 05/09/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2014

quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/2012/TT-BGTVT
  • Ngày ban hành: 09/01/2012
  • Ngày có hiệu lực: 23/02/2012
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 53/2015/TT-BGTVT
  • Ngày ban hành: 24/09/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2015