Thông tư 28/2010/TT-BCT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 28/2010/TT-BCT
Cơ quan ban hành BỘ CÔNG THƯƠNG
Ngày ban hành 28/06/2010
Trích yếu quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
Người ký NGUYỄN NAM HẢI
Ngày hiệu lực 16/08/2010
Công báo 402 + 403
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 44/2012/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 28/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/02/2013

quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 52/2013/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 27/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2014

quy đinh việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2013/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 22/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định về khai báo hóa chất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 40/2011/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 14/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2011

hướng dẫn việc vận chuyển hàng nguy hiểm trong lĩnh vực y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2012/TT-BYT
 • Ngày ban hành: 17/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2013

hợp nhất Thông tư quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/VBHN-BCT
 • Ngày ban hành: 21/06/2016
 • Ngày có hiệu lực:

quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2016/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 09/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2014/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 19/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2015

quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2013/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 05/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2013

sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2016/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 06/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 20/07/2016

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2016/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 05/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2017
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2015/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 23/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2015