Thông tư 27/2019/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 27/2019/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 14/05/2019
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 246/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển và Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 01/07/2019
Công báo 481 + 482
Văn bản liên quan