Thông tư 27/2017/TT-NHNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 27/2017/TT-NHNN
Cơ quan ban hành NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Ngày ban hành 31/12/2017
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Người ký ĐÀO MINH TÚ
Ngày hiệu lực 01/07/2018
Công báo 375 + 376
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 16/2017/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 17/02/2017
  • Ngày có hiệu lực: 17/02/2017