Quyết định 268/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 268/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 23/02/2011
Trích yếu về Biểu giá bán lẻ điện.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 23/02/2011
Công báo 115 + 116
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 11/CT-BCT
  • Ngày ban hành: 22/04/2014
  • Ngày có hiệu lực: 22/04/2014

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 84/2014/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 27/06/2014
  • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 28/2014/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 07/04/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2014