Thông tư 26/2016/TT-BTTTT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 26/2016/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Ngày ban hành 07/12/2016
Trích yếu ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông”.
Người ký TRƯƠNG MINH TUẤN
Ngày hiệu lực 01/05/2017
Công báo 1245+1246
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy đinh chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 132/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 16/10/2013
  • Ngày có hiệu lực: 02/12/2013
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 18/2010/TT-BTTTT
  • Ngày ban hành: 30/07/2010
  • Ngày có hiệu lực: 30/01/2011