Thông tư 26/2010/TT-BLĐTBXH

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 26/2010/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 13/09/2010
Trích yếu về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 11 năm 2007 về hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.
Người ký PHẠM MINH HUÂN
Ngày hiệu lực 28/10/2010
Công báo 568 + 569
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 59/2015/TT-BLĐTBXH
  • Ngày ban hành: 29/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2016