Quyết định 2504/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2504/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 23/12/2016
Trích yếu ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 23/12/2016
Công báo 01 + 02
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 16/2015/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 14/02/2015
  • Ngày có hiệu lực: 06/04/2015

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 76/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 19/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016