Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 25/VBHN-BTC
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 06/09/2018
Trích yếu hợp nhất Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực
Công báo 913 + 914, 915 + 916, 917 + 918, 919 + 920, 921 + 922, 923 + 924, 925 + 926
Văn bản liên quan