Thông tư 25/2011/TT-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 25/2011/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành 30/09/2011
Trích yếu quy định về nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015.
Người ký TRẦN VIỆT THANH
Ngày hiệu lực 15/11/2011
Công báo 599 + 600
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP
  • Ngày ban hành: 02/12/2010
  • Ngày có hiệu lực: 16/01/2011

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 06/07/2010
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 21/09/2010
  • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010