Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT
Cơ quan ban hành BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 11/09/2010
Trích yếu sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-LĐTBXH-BTC-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2006 và thay thế Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BLĐTBXH- BTC-BYT ngày 12 tháng 4 năm 2007 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng.
Người ký TRƯƠNG CHÍ TRUNG - NGUYỄN THỊ XUYÊN - BÙI HỒNG LĨNH
Ngày hiệu lực 25/10/2010
Công báo 583 + 584
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
  • Ngày ban hành: 03/06/2014
  • Ngày có hiệu lực: 20/07/2014