Thông tư 2433/2010/TT-BNG

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 2433/2010/TT-BNG
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 30/06/2010
Trích yếu hướng dẫn một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ thanh tra viên, thẻ thanh tra viên và trang phục Thanh tra Ngoại giao.
Người ký ĐÀO VIỆT TRUNG
Ngày hiệu lực 13/08/2010
Công báo 434 + 435
Văn bản liên quan