Thông tư 24/2019/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 24/2019/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 05/07/2019
Trích yếu ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động - QCVN 104:2019/BGTVT.
Người ký NGUYỄN NGỌC ĐÔNG
Ngày hiệu lực 01/10/2019
Công báo 591 + 592
Văn bản liên quan